Kontorhus til Advodan, Grindsted

År: 2008  
 
Projektet omfatter nyt kontorhus i 2 etager med delvis kælder, beliggende på Hedemarken i Grindsted. Kontorhuset består af en kerne i midten med ankomstareal og mødelokaler i stueetagen samt opholdsareal og kantine på 1.sal. På begge sider af den centrale kerne består projektet af en kombinationen af storrumskontorer og enkelte mindre kontorer. Projektet er tilpasset bestående terræn og der er etablaret et befæstiget parkeringsareal foran bygningen.
Type: Administration og kontor
Bygherre: Ejendomsselskabet Hedemarken ApS
Areal: Ca. 1500 m²
Ydelser: Udarbejdelse af ingeniør-projekt til konstruktioner, installationer (vvs, ventilation og el) og anlæg.      I byggefasen er der udført tilsyn. 
Anlægssum: Ca. 24 mio. kr. 
Samarbejdspartner: ”Tegnestuen Højvang”, Varde og                          Kurt Kirkegaard A/S
  Advodan
  Advodan, Grindsted