Tinghusgården, Odense

År: 2011  
 
Projektet omfatter en tilbygning til retten i Odense.
Bygningen består af 3 etager med facader muret i teglsten med lodrette bånd af alu-vinduer, kælder samt overdækket vognport, som er afskærmet med galvaniserede plader og stålskydeport.
Bygningen er indrettet med tekøkkener, toiletter og kontorer på hver etage, dertil kommer fangeceller, retslokaler, voteringsrum, møderum, medhørerum, vagtrum, og venterum på de enkelte etager.
Der er skærpede lydkrav til byggeriet, både med hensyn til taleakustikken og trinlyden. Derudover er der indarbejdet special system med hensyn til røgmelding på aflåste flugtveje.
Type: Administration og kontor, tilbygning
Bygherre: Danica Ejendomsselskab ApS
Areal: Ca. 1200 m²
Ydelser: Udarbejdelse af ingeniørprojekt til konstruktioner, installationer (vvs, ventilation og el) og anlæg.      I byggefasen  er der udført tilsyn.
Anlægssum: Ca. 17 mio. kr.
Samarbejdspartner: Årstiderne Arkitekter og KPC
  Facade
  Tinghusgården, Odense