Odden Daginstitution, Fanø

År: 2013  
 
Projektet omhandler til- og ombygning af Odden Daginstitution beliggende på adressen Lodsvej 22, Nordby på Fanø.
Eksisterende bygning nedrives for at skabe plads til en ny og moderne bygning, der forbinder institutionens øvrige faciliteter. Den nye bygning udføres med et stort åbent multirum med tilstødende mindre aktivitetsrum. Bygningen opføres som 1-plans byggeri med murede facader.
Type: Institutionsbyggeri
Bygherre: Fanø Kommune
Areal: Nybyggeri ca. 300 m²
Ombygning ca. 550 m²
Ydelser: Projektering af alle ingeniørdiscipliner, herunder fagtilsyn i byggeperioden.
Anlægssum: Ca. 4,5 mio. kr. ekskl. moms
Samarbejdspartner: Arkitektfirmaet Hallen & Nordby
  Skitse
  Odden Daginstitution, Fanø