RABU, Ribelund, Ribe

År: 2012  
 
Projektet består af om- og tilbygning til Ribelund, Bøgeallé 3, hvor der bl.a. etableres en boenhed for autister.
Type: Boliger, Etplansbyggeri
Bygherre: Esbjerg Kommune
Areal: Ca. 450 m²
Ydelser: Ingeniør på projektering af anlæg, kloak, konstruktioner, vvs-installationer og ventilation.
Anlægssum: Ca. 3,5 mio. kr.
Samarbejdspartner: Tegnestuen Bruun ApS
  Rabu Tilbygning Under Opfoerelse
  Rabu, Tilbygning under opførelse