Vi hjælper Jer gerne i gang med IKT

IKT

Forstå fordelene med IKT og skab indflydelse på byggeriets produktivitet og effektivitet. Giv hele projektet et løft.

Vores IKT-ledere sikrer, at IKT og det digitale samarbejde bliver organiseret, koordineret, beskrevet og formidlet mellem alle parter, gennem hele byggesagens forløb.

IKT-lederens arbejde kan bestå i at sikre, at der bliver stillet krav til indkøb og valg af projektweb. Projektwebbens struktur tilpasses organisationen og- eller efter branchestandarder, vi udarbejder brugervejledninger med angivelser af regler for dokumentstrukturen herunder, filnavne, formater, mappestruktur,  og metadata, osv.

Vi lader behov bestemme, hvilke informationer og egenskaber der påsættes byggeobjekterne i bygningsmodellen. Vi ser det i forhold til formål og understøttelse af software såvel internt, som blandt samarbejdsparterne.

I den digitale BIM model sikres det, at der med klassifikationen skabes en forbindelse mellem, arealer, byggeobjekter, beskrivelser, tilbudslister og mangellister. Vi sikrer, at alle dele af bygningen kan identificeres.

Kvalitetssikring af bygningsmodellerne løbende i processen sikrer projektets digitale konsistens og leverancer i byggefaserne. Ved at eliminere kollisioner mm., på skærmen inden udførelse reduceres uforudsete omkostninger markant.

Digitalt udbud og tilbud struktureres og håndteres, uanset udbudsform.
Er der f.eks. krav om udbud på mængder, udarbejder vi i samråd med bygherre, en arbejdsmetode der sikre optimal udnyttelse af de udfærdigede bygningsmodeller. Derved frigør vi de tilbudsgivende fra en traditionel og ressourcekrævende opmålingsopgave.

Ved byggeriets aflevering sikrer IKT lederen i samråd med den drift-ansvarlige, at der afleveres de nødvendige data, set i forhold til den fremtidige bygningsdrift.
Digitale data, der løbende er udarbejdet og arkiveret under sagsforløbet, og samtidig dokumentere projekterings- og byggeprocessen, samt det færdige byggeri, vil være let tilgængeligt i forbindelse med 1 og 5 års eftersyn.


Hvis du er interesseret i at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte:

Nicki S. Kristensen
Bygningskonstruktør - IKT
Mail: nsk@igv.dk
Mobil: +45 61 51 32 54

Seneste nyt

Prækvalificeret til Kildemosen - Ny børneinstitution i Kolding

Ingeniørgruppen er prækvalificeret sammen med Totalentreprenør NEM BYG Tjæreborg A/S og arkitekterne TEKT A/S, Transform ApS og VEGA Landskab ApS

Læs mere »