Det Hvide Hus - Askov Højskole

År:2015  
 

Projektet består af opførelse af nyt fællesrum på 1600 m2 og ombygning af eksisterende bygninger og glasforbindelsesgange mellem bygninger.

"Det Hvide Hus" er en unik og bevaringsværdig bygning ved Askov Højskole. Huset renoveres og ombygges fra en kombination af undervisningslokaler og værelser til udelukkende at rumme undervisningslokaler. Projektet er gennemført med stor respekt for husets historiske oprindelse og er støttet af Metro-Schrøder Fonden.

Type: Renovering af højskole
Bygherre: Askov Højskole/Metro-Schrøder Fonden
Areal: Ca. 1000 m2
Ydelser: Alle ingeniørdiscipliner, herunder fagtilsyn, bygge- og sikkerhedsledelse i byggeperioden
Anlægssum: Ca. 12,5 mio. kr. ekskl. moms
Samarbejdspartner: Arkitekt Steffen M Søndergaard´s Tegnestue
  Det Hvide Hus Askov Hoejskole Illustration
  "Det Hvide Hus", Askov Højskole, illustration