Lykkesgårdskolen Varde

År:2015  
 

Projektet består af ny- og ombygning af Lykkesgård-skolen i Varde.

Den nye bygning vil få en central placering og danne ramme om skolens hjerte. Nybygningen vil rumme undervisningslokaler til udskolingen, skolens bibliotek og personalefaciliteter samt en række faglokaler til brug på tværs af skolens niveauer.

Store dele af skolens eksisterende bygningsmasse nedrives, mens blivende bygninger gennemgår en gennemgribende renovering, herunder en skimmelsvampsanering.

Type: Undervisning, skoler
Bygherre: Varde Kommune
Areal:

Nybygning ca. 3.800 m2
Ombygning ca. 6.350 m2

Ydelser: Projektering af alle ingeniørydelser og fagtilsyn
Anlægssum: Ca. 72 mio. kr.
Samarbejdspartner: K.G. Hansen & Sønner, Kjaer & Richter og DNA Arkitekter
   Lykkesgaardskolen Ill
  Lykkesgårdskolen Varde, illustration