Syddansk Universitet Odense - Etape V1-V5

År: 2013  
 
Projektet består af modernisering af eksisterende bygninger på Syddansk Universitet i Odense til brug for forskning og undervisning, herunder flere laboratorieenheder. Moderniseringen foregår vest for Campusvej 55 på Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Type: Sundheds- forsknings- og uddannelsesbyggeri
Bygherre: Bygningsstyrelsen
Areal: Etape V1 under udførelse og V2 under projektering
Etape V1 ca. 2.500 m²
Samlet ca. 22.000 m²
Ydelser: Projektering af tekniske installationer og fagtilsyn på disse samt arbejdsmiljøkoordinering.
Anlægssum: Ca. 220 mio. kr.
Samarbejdspartner:

Arkitekterne Nøhr og Sigsgaard samt
Ingeniørfirmaet Sloth Møller AS, der forestår projektering af bærende konstruktioner samt Consel ApS, der udfører el-projektering.

  Etape V1
  3D kollisionskontrol Etape V1