Syddansk Universitet Odense - IFK etape Ø1

År: 2012  
 
Projektet består af opgradering og modernisering af laboratorier på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci.
Etape 1 omfatter ny indretning af 9 laboratorier med inventar, stinkskabe og tilhørende installationer, modernisering af tilhørende servicefaciliteter, modernisering af kontorer samt overdækning af et indeliggende gårdrum, der ombygges til fælles opholdsområde/”forskertorv” for instituttets ansatte.
Type: Sundheds- og uddannelsesbyggeri
Bygherre: Bygningsstyrelsen
Areal: Ca. 1.500 m²
Ydelser: Bygherrerådgiver i forbindelse med 1 års gennemgang af tekniske installationer samt konsulent for bygherre i forbindelse med afslutning af ventilationsentreprisen.
Anlægssum: Ca. 20 mio. kr.
Samarbejdspartner: Bygningsstyrelsen, Arkitekterne Nøhr og Sigsgaard