Færgepladsen på Fanø

Fanø – År: 2013

Projektet omfatter ombygning af færgepladsen på Fanø, der både skal for­bedre forholdene for brugerne af færgen og gøre området mere indbydende.

Der foretages udskiftning af belægningen på forpladsen ved ankomsten med fær-gen til Fanø. Parkeringspladsen får stenbelægning med græsarmering og dræningsfunktion, mens parkeringsbåsene bliver markeret med en anden type sten.

Cykelparkeringen ved ankomstområdet nedlægges, så pladsens visuelle udtryk bli-ver mere ”rent”. Al cykelparkering samles således inden for diget, hvor kom­munen til gengæld har tænkt sig at opføre flere overdækkede cykelpladser og pladser til ladcykler.

Rundt om parkeringspladserne og cykelskurene kommer der op mod diget til at gå en både praktisk og dekorativ lyssti. Ventehuset og det genkendelige tårn med uret får ny beklædning og maling, og endelig vil der ved ”hundeskulptur­pladsen” blive placeret en gruppe multifunktionelle møbler af skulpturlignende karakter.  

Type:
Byfornyelse

Areal:
Ca. 5.000 m² 

Ydelser:
Detailprojektering, udbud og tilsyn.

Samarbejdspartnere: 
Arkitekt Helene Plet
Stürup – Arkild Anlæg A/S