Min dagligdag hos Ingeniørgruppen…

Marianne Schnedler Sonne, Anlægsingeniør

Som rådgivende ingeniør hos Ingeniørgruppen er mine arbejdsopgaver alsidige og spændende. Jeg har erfaring med en bred vifte af projekter inden for anlægsbranchen, herunder byggemodning, havneanlæg, regnvandshåndtering og spildevandsprojektering.

Jeg står også for udarbejdelse af udbudsmateriale og koordinering af byggeledelse samt fagtilsyn i anlægsarbejdet. Derudover er jeg vant til at håndtere kontakten med kunder, ledningsejere, kommuner og forsyningsselskaber.

Min ekspertise omfatter også udvikling af LAR-løsninger, bassiner og kajkonstruktioner.

Hos Ingeniørgruppen får jeg mulighed for at udfordre mig selv og udvikle mig fagligt inden for anlægsbranchen, og det er en fornøjelse at være en del af et team, hvor vi støtter hinanden og arbejder mod fælles mål.

Stine Vagtborg Seiger, Konstruktionsingeniør

Som konstruktionsingeniør er mine primære arbejdsopgaver at udarbejde statisk dokumentation samt at udarbejde konstruktionsdetaljer.

Siden min ansættelse i oktober har jeg arbejdet med ombygninger, renoveringer, nybyggeri samt både større og mindre stålhaller – for mig fungerer det rigtig godt at veksle mellem de forskellige projekter.

Mit arbejde indebærer også et tæt samarbejde med bl.a. arkitekter, konstruktører og entreprenører både internt såvel som eksternt. Det har jeg allerede lært en del af.

Mine kollegaer har taget virkelig godt imod mig – særligt når jeg har haft behov for faglig sparring, er de altid klar til at sætte deres egne projekter på pause for en stund for at hjælpe mig i mål. Derudover er det kollegiale sammenhold virkelig til at føle på, og dette kunne jeg allerede fornemme, da jeg startede her.

For mig føles det trygt, at vi arbejder som et hold, der hjælper hinanden i mål.

Thomas Boisen Brink, Bygningskonstruktør

Som bygningskonstruktør er min dagligdag præget af alsidige opgaver indenfor brand og VVS/VE. Jeg arbejder med alt fra mindre ombygninger til større projekter.

På brandfronten er jeg ansvarlig for at udarbejde branddokumentation, herunder brandstrategirapporter, brandplaner og kontrolplaner. Jeg står også for udarbejdelse af drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner.

Desuden udfører jeg kontrol af mine kollegaers brandrådgivningsmateriale.

Når det kommer til VVS/VE, står jeg for at udarbejde dokumenter til forskellige byggerier, fra små rækkehuse til større kontor- og erhvervsbygninger. Dette indebærer udformning af arbejdsbeskrivelser og plantegninger.

Da jeg ønsker at udvide mine kompetencer, er jeg i gang med at opnå certificering som BK2 brandrådgiver.

Samarbejdet internt er også en væsentlig del af mit daglige arbejde. Vi trækker på hinandens kompetencer og erfaringer for at sikre, at vi leverer de bedst mulige løsninger i alle vores projekter.

 

Per Leth-sørensen, Ingeniør

Min dagligdag hos Ingeniørgruppen består af både større og mindre opgaver og projekter, hvilket er med til at give en varieret hverdag.

Jeg står blandt andet for udarbejdelse af statiske dokumenter, det vil sige at lave beskrivelser og beregninger af bygværker, samt at lave konstruktionsdetaljer/skitser og planer – afhængigt af projektets omfang.

Da jeg er certificeret statiker KK2, er min rolle også at kontrollere samt godkende, at projekter lever op til gældende normer og standarder jf. bygningsreglementet inde for mit virke. Det kan f.eks. være kontorbyggerier, industrihaller, boliger med vandret lejlighedsskel mv. Indtil videre har jeg givet 10 startererklæringer og 2 sluterklæringer.

En vigtig opgave er også sparring med mine gode kollegaer, hvilket styrker både det faglige og det sociale.

For tiden arbejder jeg med et stort logistikcenter til Matas i Lynge, der skal DGNB-certificeres – et spændende projekt.

Peter Nielsen, Bygningskonstruktør

Som bygningskonstruktør hos Ingeniørgruppen er hverdagen alsidig med mange både små og store projekter inden for mange forskellige områder.

Mine opgaver spænder over alt fra renovering og ombygning til nybyggeri indenfor både den private og offentlige sektor.

I mit daglige arbejde hos Ingeniørgruppen er jeg både på kontoret og ude på byggepladserne.
På kontoret arbejder jeg med alt fra ansøgning af byggetilladelse på et lille haveskur, til optegning af konstruktioner på store etageboligblokke. Derudover sidder jeg med brandprojektering samt mindre arkitekt projekter.

På byggepladserne fører jeg tilsyn, afholder bygge- og sikkerhedsmøder. Jeg følger byggerierne, at det udføres som projekteret, og løser eventuelle problemstillinger i fællesskab med entreprenørerne, eller på kontoret med mine kolleger som altid har tid til at hjælpe.

Nikolaj Hedelund Rose, Ingeniør

Som ung ingeniør hos Ingeniørgruppen får du masser af ansvar og stor frihed i jobbet, hvilket kalder på selvstændighed og ligeledes afspejler måden, vi arbejder på.
Her får du faglige udfordringer, inkluderet et bagland, der kun er en håndsrækning væk!

Du bliver en del af et velfungerende team med rigtig god stemning på kontoret og med gode udviklingsmuligheder for dig fagligt såvel som personligt.

Min dagligdag byder på både store og komplekse såvel som mindre og afvekslende opgaver, hvilket giver en spændende, udfordrende og alsidig hverdag.

Mine arbejdsopgaver spænder lige fra beskrivelser af byggeriet til udarbejdelse af konstruktionsdetaljer og udarbejdelse af statiske beregninger – dette er stort som småt.

Jeg sidder med på møder og er med til at tage vigtige beslutninger om, hvordan byggeriet bedst udformes. Jeg hjælper med til bedre at forstå byggeriet og dens virkemåde.

I øjeblikket arbejder jeg på en ny ambulancecentral i Sønderborg. Et spændende byggeri, hvor bæredygtighed er i førersædet.