Min dagligdag hos Ingeniørgruppen…

Per Leth-sørensen, Ingeniør

Min dagligdag hos Ingeniørgruppen består af både større og mindre opgaver og projekter, hvilket er med til at give en varieret hverdag.

Jeg står blandt andet for udarbejdelse af statiske dokumenter, det vil sige at lave beskrivelser og beregninger af bygværker, samt at lave konstruktionsdetaljer/skitser og planer – afhængigt af projektets omfang.

Da jeg er certificeret statiker KK2, er min rolle også at kontrollere samt godkende, at projekter lever op til gældende normer og standarder jf. bygningsreglementet inde for mit virke. Det kan f.eks. være kontorbyggerier, industrihaller, boliger med vandret lejlighedsskel mv. Indtil videre har jeg givet 10 startererklæringer og 2 sluterklæringer.

En vigtig opgave er også sparring med mine gode kollegaer, hvilket styrker både det faglige og det sociale.

For tiden arbejder jeg med et stort logistikcenter til Matas i Lynge, der skal DGNB-certificeres – et spændende projekt.

Peter Nielsen, Bygningskonstruktør

Som bygningskonstruktør hos Ingeniørgruppen er hverdagen alsidig med mange både små og store projekter inden for mange forskellige områder.

Mine opgaver spænder over alt fra renovering og ombygning til nybyggeri indenfor både den private og offentlige sektor.

I mit daglige arbejde hos Ingeniørgruppen er jeg både på kontoret og ude på byggepladserne.
På kontoret arbejder jeg med alt fra ansøgning af byggetilladelse på et lille haveskur, til optegning af konstruktioner på store etageboligblokke. Derudover sidder jeg med brandprojektering samt mindre arkitekt projekter.

På byggepladserne fører jeg tilsyn, afholder bygge- og sikkerhedsmøder. Jeg følger byggerierne, at det udføres som projekteret, og løser eventuelle problemstillinger i fællesskab med entreprenørerne, eller på kontoret med mine kolleger som altid har tid til at hjælpe.

Nikolaj Hedelund Rose, Ingeniør

Som ung ingeniør hos Ingeniørgruppen får du masser af ansvar og stor frihed i jobbet, hvilket kalder på selvstændighed og ligeledes afspejler måden, vi arbejder på.
Her får du faglige udfordringer, inkluderet et bagland, der kun er en håndsrækning væk!

Du bliver en del af et velfungerende team med rigtig god stemning på kontoret og med gode udviklingsmuligheder for dig fagligt såvel som personligt.

Min dagligdag byder på både store og komplekse såvel som mindre og afvekslende opgaver, hvilket giver en spændende, udfordrende og alsidig hverdag.

Mine arbejdsopgaver spænder lige fra beskrivelser af byggeriet til udarbejdelse af konstruktionsdetaljer og udarbejdelse af statiske beregninger – dette er stort som småt.

Jeg sidder med på møder og er med til at tage vigtige beslutninger om, hvordan byggeriet bedst udformes. Jeg hjælper med til bedre at forstå byggeriet og dens virkemåde.

I øjeblikket arbejder jeg på en ny ambulancecentral i Sønderborg. Et spændende byggeri, hvor bæredygtighed er i førersædet.