Børnehuset Bonderosevej – Høruphav

ALS – ÅR 2021-2023

Hørup og Høruphav er populære blandt børnefamilier og der er et sti-gende antal familier med små børn.

Det nye børnehus bygges med udgangspunkt i de eksisterende byg-ninger samt et uudnyttet areal på Bonderosevej, hvor nøgleordet er at skabe et dagtilbud af høj kvalitet.

Børnehuset udvides med ca. 730 m² og denne udvidelse indeholder en blanding af grupperum og fællesarealer. I det nye børnehus bliver der også plads til gæstedagpleje og legestue for områdets dagplejebørn, der på den måde får en lettere overgang, når de skal skifte til børnehave.

Byggeriet udføres med stor hensyntagen til institutionens samtidige drift, hvor projektet afleveres etapevis.

Både forældre og medarbejdergrupper inddrages i skabelsen af det nye børnehus. Det nye børnehus etableres med fokus på at styrke den gode voksenkontakt og de små og trygge fællesskaber i hverdagen.

Den eksisterende børnehave bestående af to huse, der er forbundet af en mellemgang bygges sammen med to nye huse, der bindes sammen af et nyt stort fællesrum og et centralt placeret produktions-køkken.

Type:
Ny daginstitution med plads til 120 børn, opført i hovedentreprise.

Bygherre:
Sønderborg Kommune

Areal:
Ca. 2.400 m²
Kapacitet: 120 børn 0-6 år

Ydelser:
Projektering af alle ingeniørdiscipliner, herunder opfølgning og fagtilsyn i byggeperioden.

Samarbejdspartnere:
Arkitekterne Blaavand & Hansson A/S