Varde Teater & Musikhus

Varde – År: 2024 –
Beliggenhed
Det nye Teater og Musikhus kommer til at ligge i Kulturspinderiet midt i Varde. Den nye facilitet får plads i gamle industribygninger, der transformeres, så fritids- og kulturlivet kan blomstre i bymidten.
Projektet
Byggeriet er tilpasset det eksisterende byggeri.
Smedeværkstedets lille skala, de større industrihaller og Varde by generelt.

Med reference til de nærliggende industrihaller, såsom stålrammefacader og store træporte, skabes det meget karakteristiske og livlige udtryk i bygningens facade.

Facadens raffinerede karakter, med de modulære rammer fyldt med træplader med buet beskæring, udtrykker på fineste vis, at der er tale om en kulturbygning, som strækker sig i stedets historiske DNA og samtidig er nutidig uden at være main­stream.

Indenfor skabes en livlig verden med store rumlige kvaliteter, der er optimal til hver­dagsbrug, hvor forskellige brugere vil opleve bygningen som en sammenhængende helhed.

Projektet opføres under stor hensyntagen til teatret 7-kantens behov.

Bæredygtige løsninger
Projektet har bæredygtige løsninger og cirkulær økonomi for øje og søger så vidt muligt at benytte genbrugsmaterialer.

Bygherre:
Den Erhvervsdrivende fond Varde Teater & Musikhus

Entrepriseform:
Totalrådgivning

Areal:
Ca. 2.450 m² 

Ydelser:
Bygherrerådgiver i samarbejde med Bisgaard | Ejsing ifm. projektering og udførelse, herunder fagrådgivning ifm. VVS og VE samt El og Brand.

Samarbejdspartnere:
Totalrådgiver: LETH & GORI
Bygherrerådgiver: Bisgaard | Ejsing

Fonde:
Projektet opføres med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, til almene formål, Lokale og Anlægsfonden, 7-kanten, Smedeværkstedet og Varde Kommune.