Allégade

Agerbæk – ÅR 2013

​Projektet består af ombygning og sammenlægning af boliger på Allégade 11-15 i Agerbæk. Ejendommens oprindelige 12 boliger ændres til 10 totalt renoverede boliger.

Der udføres ny boligindretning og alle installationer udskiftes. Der udføres ny klimaskærm, herunder efterisolering og opmuring af ny formur samt udskiftning af alle vinduer og døre.

I forbindelse med ombygningen udføres ejendommen med nye overdæk-kede altaner og svalegange. Derudover udføres et nyt udvendigt trappe- og elevatortårn, således at krav til tilgængelighed er opfyldt til alle lejligheder.

Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

Type:
Almene boliger, etagebyggeri, ombygning og renovering

Bygherre:
Varde Bolig Administration

Areal:
Ca. 940 m²

Ydelser:
Totalrådgiver, projektering af alle ingeniørydelser, byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen.

Samarbejdspartnere:
Tegnestuen Bruun ApS
Arkitektfirmaet Søren Morns MAA ApS