Anicura – Varde

Varde – ÅR 2022-2023

PROJEKTET
Tilbygning på ca. 267 m², som bl.a. indeholder:
• Foredragssal
• Kantine
• Omklædnings- og badefaciliteter
• Vagtrum
• Kontor og mødefaciliteter

Ombygningen omfatter følgende:
• Inddragelse af naboareal
• Reception
• Konsultationsrum
• Venterum
• Callcenter
• Lagerrum
• Depot
• EDB-rum

Disponering- og ombygning af nyt areal til frisør:
• Frisørsalon
• Depot
• Personalefaciliteter.

TYPE:
Om- og tilbygning af Varde Dyrehospital

BYGHERRE:
K/S Difko Varde/Anicura Varde

AREAL:
Ca. 500 m²

YDELSER:
Projektering af anlæg og konstruktioner, herunder statisk certificering, VVS- og elinstallationer, ventilation og certificeret brandrådgivning

SAMARBEJDSPARTNERE:
DNA Arkitekter og Brdr. Iversen