Blåbjergskolen

Nørre Nebel – ÅR 2021-2022

Projektet omhandler ombygning af fremtidens skole og kulturhus i Nørre Nebel. Da det gamle kulturhus og bibliotek skal nedlægges, har man valgt at bruge skolen til ”nye” lokaler til dette.

I den gamle idrætshal etableres et nyt bibliotek i to etager ved at etablere et nyt indskudt dæk.
Biblioteket udvides yderligere ved at lave en lille let tilbygning i gavlen af den eksisterende gymnastiksal.
Ved kælderen af det nye kulturhus etableres der en solgård. Mellem solgården og kælderen fjernes kældervæggen og der etableres en ny glasfacade i stedet for kældervæggen.
Flere dele af skolen renoveres og/eller ombygges, således tidligere klasselokaler kan bruges til bl.a. forberedelse.

I stueplan etableres der udover biblioteket blandt andet også kontorpladser, borgerservice, musiklokale, læserum, kulturrum og flere flexrum.

På 1. salen etableres der udover biblioteket blandt andet tekøkken, lærerforberedelse, kontorpladser til diverse skoleledere, tand- og sundhedsplejerske og andre diverse lokaler.

Type:
Om- og tilbygning af fremtidens skole og kulturhus.

Bygherre:
Varde Kommune

Areal:
Ca. 1.740 m²

Ydelser:
Projektering af de bærende konstruktioner samt udarbejdelse af statiske beregninger.

Samarbejdspartnere:
Arkitektfirmaet Vest