Byfornyelse af Varde Midtby

Varde – År: 2018

Projektet er beliggende i området Brogade-, Fiskergade-, Torvegadekar­reen, hvor en stor del af bebyggelsen er bevaringsværdigt og flere bygnin­ger er fredet.

Projektet omfatter nybygninger, ombygninger af eksiste­rende bygninger samt nye belægninger, gårdanlæg, haveanlæg mv.

Der udføres en ny pavillon i kunsthaven. Bygningen opføres som en kile­formet bygning og indeholder udstillingslokaler med birum, som opføres i lette materialer fortrinsvis glas- of træfacader i lyse naturtræsfarver. Taget udføres med kobberdækning med et langsgående ovenlys mod den eksi­sterende bygning, Brogade 9C. Brogade 9C ombygges i mindre omfang med nyt teknik rum og ny trappeopgang til krostuen.

Krostuen er en ny bygning, som indeholder krostue og balkon. Køkken og toiletfaciliteter herunder et handicaptoilet. Bygningen opføres i genbrugs­materialer både ude og inde. Facaderne opføres som fuget murværk med gamle munkesten. Bygningens udseende afspejler en bygning fra 1600-tallet.

Boderne er en ny bygning, som består af et areal til skiftende boder. Byg­ningen overdækkes med termoglas på lette stålkonstruktioner. Bygnin­gens vægge opføres med gamle genbrugsteglsten fra området.

Brogade 3 er et nyt byhus med 6 hotellejligheder, 4 lejligheder i stueeta­gen og 2 i taglejligheden. Bygningen opføres med røde vingetegl i gl. dansk model og pudsede facader.

Gård- og haveanlæg udføres med en kombination af brosten, piksten og teglsten mellem grønne områder med forskellig beplantning. 

Type:
Byfornyelse

Bygherre:
Renovera A/S 

Ydelser:
Projektering af anlægs- og kloakarbejder. Projektering af lokale konstruktioner, herunder fundamenter samt fagtilsyn.