Byggemodning – Månevej i Alslev

ALSLEV – År 2022-2023

PROJEKTET
Nærværende projekt omfatter byggemodning af et nyt boligområde i Alslev.

Månevej bliver et boligområde med 44 matrikler beliggende langs 790 m boligvej forbundet af stier.
Regnvand fra veje og stier er håndteret ved LAR og anlægget er designet således, at grundene ikke oversvømmes i tilfælde af ekstreme regnhæn-delser.

Projekteringen er sket løbende i samarbejde med DIN Forsyning og Ingeniørgruppen repræsenterer bygherre under hele processen, fra den spæde start til byggemodningen står færdig – klar til salg.

YDELSER
Ingeniør på projektering af kloak- og vejanlæg m.v., herunder bygge- og sikkerhedsledelse samt tilsyn ved udførelsen af projektet.

BYGHERRE
Varde Kommune
DIN Forsyning Spildevand A/S

AREAL
Ca. 7,6 ha grundareal inkl. vej.

SAMARBEJDSPARTNER
Svend B. Thomsen A/S