Enghavevej 2a-2g

Varde – år 2018

Projektet består af opførelse af et nyt etagebyggeri med 38 almene boliger på den tidligere Opel-grund, hvor der tidligere har været værksted og bilsalg.

​Byggefelterne er udformet således, at der tilnærmelsesvis opnås en karréstruktur samtidig med, at der er friholdt et større areal mod Varde Å.

​Byggeriet består af sammenbyggede boligkerner i op til 3 etager. Alle boliger opføres med altaner, der vender ind til gårdrummet med udsigt over åen.

​Bygningen udføres som skivebyggeri med betonelementer som bærende dele. Facader udføres med skalmure af tegl.

Type:
Almene boliger, nybyggeri​

Bygherre:
Varde Bolig Administration​

Areal:
Ca. 3.800 m²​

Ydelser:
Totalrådgiver, projektering af alle ingeniørydelser, byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen.​

Samarbejdspartnere:
DNA Arkitekter A/S​