Gangbro, Varde

Varde – År: 2014

Projektet omfatter etablering af en gangbro over Banedanmarks og Vestbanens spor mellem Arnbjerg Anlægget og ”Varde Sommerland”.​

Broen er udført med to spænd på henholdsvis ca. 17,5 m. og ca. 21 m., hvor mellemunderstøtningen er placeret mellem de to spor.

Bro og tilhørende trapper er udført i limtræ understøttet på stålkon-struktioner. Den understøttende stålkonstruktion er funderet på borede fundamenter (permapæle) grundet vanskelige bundforhold.

​Type:
Stibro

Bygherre:
Varde Kommune

Ydelser:
Bygherrerådgivning og  bygværksprojekterende. 

Samarbejdspartnere:
Varde Kommune