Gl. Haderslev Kirke

Haderslev – ÅR 2019

Kirkeloftet er blevet gennemgået og i forbindelse med varmeveksling og luftcirkulation er der foretaget en række meget synlige installationer heraf, men nede fra kirken lægger man stort set ikke mærke til dem, før man bliver opmærksom på varmeristerne i loftet tæt ved væggen.

Også flere bygningsmæssige forhold er gennemgået: træværk, murværk og også vinduer og lydåbninger fra klokkerummet er blevet renoveret.

Type:
Renovering af varmesystem og ventilation

Bygherre:
Gl. Haderslev Menighedsråd

Areal:
300 m²

Ydelser:
Projektering af tekniske installationer.

Samarbejdspartnere:
Klit’s Tegnestue