Himmerlands Kød – Aalestrup

Aalestrup – ÅR 2021-2022

PROJEKTET
Himmerlandskød har siden 1910 haft sine rødder i Himmerland i Aalestrup, hvor det også var naturligt at opføre det nye slagteri med tilhørende opskæring samt en ny administrationsbygning.

Type:
Moderne og bæredygtigt slagteri opført i totalentreprise

Bygherre:
Himmerlands Kød A/S

Areal:
Ca. 16.000 m² bygning
Ca. 25.000 m² befæstet areal

Ydelser:
Projektering af konstruktion og anlæg samt projektopfølgning og tilsyn.

Samarbejdspartnere:
Amatech Vest A/S
C.F. Møller Architects