Hørkram Distributionscenter, Sorø

Sorø – År: 2018

Projektet er som totalentreprise med projektformulering, budgetlægning, myndighedsbehandling inkl. miljøgodkendelse, projektering og bygge-entreprise.​

Udvidelsen på lidt over 30.000 m² omfatter nye faciliteter til logistik, administration, frostrum, kødopskæring, ny fiskeafdeling samt udvidelse med parkeringsplads til 200 nye ladestationer til de ca. 160 lastbiler, der hver dag kører til og fra distributionscentret.

 Projektet omfatter bl.a.:

·​ 6.000 m² frostlager

·​ 3.000 m² kølelager

·​ 3.500 m² Noon-Food lager14.000 m² kølet eksp. lokaler

· ​1.500 m² ny administration

·​ 650 m² kølecentral med nye sluseporte

Tilbygningen er opført i betonbærende konstruktioner med forskellige facadebeklædninger fra blanke isoleringspaneler til strukturfacade med fritlagte gråsorte småsten og mørke facadeplader på den nye kontorbygning.

Type:
​Udvidelse

Bygherre:

Høka Ejendomme A/S

Areal:

Ca. 30.500 m² bygninger

Ca. 47.000 m² belagte udearealer 

Ydelser:

Detailprojektering af anlæg, konstruktion samt projektopfølgning.