Jacobihuset AS

Varde – år 2015

Projektet består af ombygning af gammel skolefløj beliggende Vestervold 2C, Varde. Skolefløjen ombygges til 18 moderne og tilgængelige boliger.

Kun det gamle ”skelet” bibeholdes, således at bygningen efter ombygningen i princippet fremstår som en ny bygning.

Type:
Boliger, etagebyggeri, ombygning og renovering

Bygherre:
Varde Bolig Administration

Areal:
Ca. 2.500 m²

Ydelser:
Totalrådgiver, projektering af alle ingeniørydelser, byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen.

Samarbejdspartnere:
DNA ARKITEKTER, Varde