KIF Kolding Hallerne

Kolding – ÅR 2016

Projektet omfatter udvidelse til den eksisterende KIF Kolding Hal 1, som er en direkte forlængelse mod syd. Udvidelsen er i grundplan på ca. 1.674 m², omfattende en ekstra håndboldbane, 2 omklædningsrum, teknikrum, depotarealer, adgangs- og flugtarealer.

På 1. plan er der på begge sider af hallen lavet faste tilskuertribuner på 176 m², med adgangstrappe dels til grundplan samt til 2. plan, mezzanin-etagen. På 2. plan – en mezzanin etage på 665 m², indrettet med undervis-ningslokale, tilskuerbokse, toiletter, adgangs- og flugtarealer. Ved sammenbygningen mod sydvest er der opført et nyt trappetårn på ca. 20 m². Trappetårnet forbinder de enkelte planer ekskl. kælder og erstatter det eksisterende trappetårn, som er fjernet for at lave plads til hal i fuld bredde.

Efter udvidelsen har hallen fået ca. 5.300 tilskuerpladser.

Type:
Nybyggeri, til- og ombygning

Bygherre:
Koldinghallerne A/S

Areal:
Ca. 2.539 m²

Ydelser:
Alle ingeniørdiscipliner, herunder fagtilsyn, bygge- og sikkerhedsledelse i byggeperioden.

Samarbejdspartnere:
Amatech og DNA Arkitekter