Kontorhus til Advodan

Grindsted – År: 2008

Projektet omfatter opførelse af et nyt kontorhus i 2 etager med delvis kælder. Kontorhuset består af en kerne i midten med ankomstareal og kantine på 1. sal. På begge sider af den centrale kerne består projektet af en kombination af storrumskontorer og enkelte mindre kontorer.

Projektet er tilpasset bestående terræn og der er etableret et befæstiget parkeringsareal foran bygningen.

Type:
Om- og tilbygning

Bygherre:
Ejendomsselskabet Hedemarken ApS

Areal:
Ca. 1.500 m²

Ydelser:
Udarbejdelse af ingeniørprojekt til konstruktioner, installationer (vvs, ventilation og el) og anlæg. I byggefasen er der udført tilsyn.

Samarbejdspartnere:
Tegnestuen Højvang A/S og Kurt Kirkegaard A/S