Matas Lager- og logistikcenter – Lynge

Lynge – ÅR 2023-2025

PROJEKTET
Opførelse af et nyt logistikcenter, der kommer til at rumme automatlager, manuelt plukkelager samt kontor- og velfærdsfaciliteter.

Bygningen indrettes til at huse et automatisk varehåndteringssystem samt områder til manuel håndtering af varer.

Facaderne opbygges af betonelementer og isolerede stålpaneler. Taget udføres som fladt tag, beklædt med tagpap og forberedes til et fuldt dækkende solcellean­læg.

Der indrettes et drift- og administrativt bygningsafsnit i det nordøstlige hjørne af bygningen, bestående af værksted, laderum og diverse teknikrum i stueetagen, om­klædning og kantine på første sal og kontorfaciliteter på anden sal.

Kontorarealerne indrettes med materialer i nordisk design, væg- og loftsoverflader i lyse nuancer og gulve i tæppe, trægulv og klinker.

Bygningen indrettes med et automatisk varehåndteringssystem (Autostore), leveret som bygherreleverance samt områder med oplag i pallereoler.

UDEAREALER
Udearealerne anlægges dels som parkeringsplads til personale, dels som manøvre­arealer til transport og logistik – og dels som en lille offentlig park med sø.

DGNB SØLV
Projektet gennemføres med særligt hensyn til bæredygtighed, hvorfor projektet skal certificeres som DGNB SØLV.

 

Type:
DGNB sølv certificeret byggeri udføres i totalentreprise.

Bygherre:
Matas Property A/S

Areal:
Ca. 32.500 m²

Ydelser:
Projektering af bærende konstruktioner, herunder udarbejdelse af statisk dokumentation samt anlægsprojektering af vej, belægninger og kloak samt projektopfølgning.

Samarbejdspartnere:
Amatech A/S