BALS – Augustenborg

Augustenborg – ÅR 2022-2023

PROJEKTET
Tæt på Sønderborgmotorvejen opføres et centralt bageri, som også indeholder nyt lager og administration.

ADMINISTRATIONEN
Byggeriet opføres som to sammenbyggede konstruktioner.

Administrationen udføres i en etage under det skrånende tag og i to etager under det flade tag, ved at lave et indskudt dæk og skal bl.a. indeholde:

·    Auditorium
·    Kantine
·    Køkken
·    Atrium
·    Kontorer placeret rundt om atrirummet
·    Toiletter
·    Depot- og teknikrum

LAGERET
Lageret udføres i forlængelse af administrationsbygningen. Lageret udføres i en etage i fuld højde. I det ene hjørne vil der lokalt blive udført en 1. sal til teknikrum.

Lageret skal bl.a. indeholde:

·  Lager
·  Fryserum
·  Teknikrum

BAGERIET
Bageriet udføres som en tværliggende bygning og sammenbygges med gavlen af lageret. Bageriet udføres i en etage i fuld højde og skal bl.a. indeholde:

·    Mel depot
·    Pakkerum
·    Hovedbageri
·    Frokoststue
·    Køkken

 

 

Type:
Centralt bageri, lager og administration opføres i hovedentreprise.

Bygherre:
BALS – Brugsforeningen for Als og Sundeved

Areal:
Ca. 2.725 m²

Ydelser:
Projektering af de bærende konstruktioner samt udarbejdelse af statiske beregninger, derudover anlæg/kloak, VVS, ventilation og CTS.

Samarbejdspartnere:
Arkitekterne Blaavand & Hansson A/S