Odden Daginstitution

Fanø – År 2015

Projektet omhandler til- og ombygning af Odden Daginstitution beliggende på adressen Lodsvej 22, Nordby på Fanø.

Eksisterende bygning nedrives for at skabe plads til en ny og moderne bygning, der forbinder institutionens øvrige faciliteter. Den nye bygning udføres med et stort åbent multirum med tilstødende mindre aktivitetsrum. Bygningen opføres som etplans byggeri med murede facader.

Type:
Institutionsbyggeri

Bygherre:
Fanø Kommune

Areal:
Nybyggeri ca. 300 m²
Ombygning ca. 550 m²

Ydelser:
Projektering af alle ingeniørdiscipliner, herunder fagtilsyn i byggeperioden.

Samarbejdspartnere:
Arkitektfirmaet Hallen & Nordby