Øland Greenfield

Kliplev Erhvervspark – ÅR 2020-2021

På den nye adresse i Kliplev er produktionsarealet fordoblet, hvor den centrale motor i virksomheden nu ligger og forsyner byggerier landet over med ventilations- og isoleringssystemer.

Projektet omhandler opførelse af en ny produktionshal og en ny administrationsbygning.
De to bygninger er opført som 2 separate bygninger placeret op ad hinanden, hvorfra de til sidst bliver sammenbygget.
Produktionshallen er opført som et stålramme byggeri, hvor felterne imellem stålrammerne bliver udfyldt med præfabrikerede panelvægge. I forbindelse med produktionshallen udføres der nogle sidebygninger bestående af teknikrum, flere halvtage samt et rum til sprinkleranlægget.

Administrationsbygningen er opført som et betonelement byggeri, hvor alle de bærende og stabiliserende dele udføres som betonelementer.

Administrationsbygningen er udført i en etage og opdeles med:

  • Indgangsparti og garderobe
  • Kontorer og mødelokaler
  • Kantine, omklædning, toiletfaciliter
  • Depot, arkiv, teknik/printerrum

Der er tænkt bæredygtighed ind overalt i den nye fabrik. Øland har fået dispensation til ikke at være på det pligtige naturgassystem og kører derfor udelukkende med varmepumper.
To store varmepumper sørger for al opvarmning og tagkassetter i glasuld reducerer CO2-udslippet betydeligt.

Type:
Ny produktions- og administrationsbygning opført i totalentreprise.

Bygherre:
Øland Greenfield A/S

Areal:
Ca. 5.500 m²

Ydelser:
Projektering af de bærende konstruktioner samt udarbejdelse af statiske beregninger derudover VVS, ventilation og energirammeberegning.

Samarbejdspartnere:
Arkitektfirmaet Blaavand & Hansson A/S og Chr. Johannsen A/S