Reitan Tørvarelager

Marsallé 32, Horsens – ÅR 2020-2021

Projektet består i udvidelse af et tørvarelager på ca. 29.000 m² fordelt på forhal, administrations- og servicebygninger samt to fuldautomatiske højlagre på hhv. 21 m og 30 m i højden. Derudover etableres ca. 50.000 m² veje og belægningsarealer.

Tørvarelagerets indretning sker med komplekse, robotstyrede lagersystemer.

Tørvarelageret bliver selvforsynende med energi – og lidt til: Danmarks største solcelleanlæg på tag installeres her med 19.000 m². Anlægget vil producere kilowat-timer nok til at forsyne en mindre landsby på 800 parcelhuse.

Type:
Opførelse af nyt tørvarelager udført i totalentreprise.

Bygherre:
Reitan Distribution A/S

Areal:
Ca. 29.800 m²

Ydelser:
Projektering af konstruktion og statik. Anlægsprojekt, herunder jord, kloak og belægning inkl. fundaments plan og fundaments detaljer samt kloak- og belægningsplaner.

Samarbejdspartnere:
Amatech A/S