Fritidscenter

Ribe – ÅR 2018

Projektet består af tilbygning af et nyt motionscenter og jiujitsu-gymnastiksal samt dertil hørende gangarealer. Derudover udvidelse med nyt torv og ombygning af det eksisterende inkl. udenoms faciliteter.

​Det nye motionscenter er indrettet i stueetagen med direkte adgang for de, der kommer omklædt.

​Det nye lokale til kampsport er etableret på 1. sal over motionscentret. I begge lokaler er der etableret kølemaskiner, så temperaturen kan sænkes efter behov. Tilbygningen til Fritidscentret er, lig den eksisterende del af fritidscentret, udført jf. gældende handicapkrav og alle indgangsdøre er lavet med niveau-fri adgang.

Type:
Til- og ombygning

Bygherre:
Ribe Fritidscenter

Areal:
Ca. 1.200 m² i to etager

Ydelser:
Teknisk rådgivning, byggeledelse samt tilsyn.

Samarbejdspartnere:
Totalentreprenør H. Bruun & Søn