Scan Office

Esbjerg – År 2009

Projektet omfatter om- og tilbygning af hovedsædet til Scan Office i Esbjerg. De eksisterende bygninger på 5.000 m², der husede både lager, butik og administration blev reduceret til 4.000 og rummer i dag primært lagerfaciliteterne. Hertil blev der bygget 1.500 m² højlager og 2.100 m² butik og administration i to etager. 

Den førhen grå betonbygning, hvis lagerporte vendte op mod adgangsvejen, er blevet muret op, så den fremstår som et hele med tilbygningen, som også er udført i gule teglsten.

Type:
Om- og tilbygning

Bygherre:
Scan Office – CJC Gruppen A/S

Areal:
Ca. 7.600 m²

Ydelser:
Udarbejdelse af ingeniørprojekt til konstruktioner, installationer (vvs, ventilation og el) og anlæg. I byggefasen er der udført tilsyn.

Samarbejdspartnere:
Tegnestuen Højvang A/S