SDU, NAT V1-V5

Odense – ÅR 2018
Naturvidenskabeligt Fakultet skal i årene 2013-2018 gennemgå en omfattende modernisering af laboratorier, som skal sikre en langtidsholdbar og fleksibel udnyttelse af forsk-ningslaboratorier og undervisningslaboratorier. Moderniseringen omfatter alle eksperimentelle miljøer og har stor betydning for de involverede forskningsenheder, der er relativt laboratorietunge.
Fakultet er beliggende i den oprindelige del af Odense Univer-sitets meget markante og arkitektonisk værdifulde bygnings-kompleks, og den, i byggesagen, arkitektoniske og funktionel-le bearbejdning og de deraf valgte tekniske og bygningsmæs-sige løsninger foregår under stor respekt for og hensyntagen til bygningernes karakter og kvaliteter.
Projektet omfatter modernisering og nyindretning af forsk-nings- og undervisningslaboratorier med tilhørende service-faciliteter, modernisering af kontorer og fællesarealer samt over-dækning af indeliggende gårdrum, som ombygges til fæl-les opholdsområder / ‘forskertorve’ for instituttets ansatte og studerende.
Laboratorierne udføres til overholdelse af GMO-krav i henhold til BYGST krav til laboratoriemodernisering med nye overflader, nye tekniske installationer samt nyt laboratorieinventar og stinkskabe.
Herudover udføres energirenovering af taget, omfattende udskiftning og forøgelse af tagisolering, ny tagdækning samt udskiftning af eksisterende samt etablering af ovenlys.

Renoveringen gennemføres i fem etaper.

Type:
Sundheds-, forsknings- og uddannelsesbyggeri

Bygherre:
Bygningsstyrelsen

Areal:
Ca. 22.000 m²

Ydelser:
Projektering af bærende konstruktioner, anlæg,
tekniske installationer med tilhørende projekt-
opfølgning og håndtering af miljøsanering.
Udførelse af byggeledelse, arbejdsmiljøkoordi-nering og tidsplanstyring.

Anlægssum:
Samlet ca. 220 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:
Arkitekterne Nøhr og Sigsgaard

Byggeri

Professionel sparringspartner hele vejen igennem byggeriet.

Anlæg

Anlæg og projektering der baner vejen.

Forsyning

Miljørigtig sparring på dit forsyningsprojekt.

Planlægning

Nå sikkert i hus. Optimal udnyttelse af ressourcer.

Totalrådgivning

Hos Ingeniørgruppen AS er Totalrådgivning vores kernekompetence.

At arbejde hos os

Fleksibilitet, faglighed og fællesskab

Historien

Troværdig rådgivning siden 1959

Arbejde hos os

Fleksibilitet, faglighed og fællesskab

Ledige stillinger

Vi leder konstant efter de bedste indenfor deres felt