Syddansk Universitet NAT V1-V5

Odense – ÅR 2018

Naturvidenskabeligt Fakultet skal i årene 2013-2018 gennemgå en omfattende modernisering af laboratorier, som skal sikre en langtidsholdbar og fleksibel udnyttelse af forskningslaboratorier og undervisningslaboratorier.

Moderniseringen omfatter alle eksperimentelle miljøer og har stor betydning for de involverede forskningsenheder, der er relativt laboratorietunge.

Fakultet er beliggende i den oprindelige del af Odense Universitets meget markante og arkitektonisk værdifulde bygningskompleks, og den, i byggesagen, arkitektoniske og funktionelle bearbejdning og de deraf valgte tekniske og bygningsmæssige løsninger foregår under stor respekt for og hensyntagen til bygningernes karakter og kvaliteter.

Projektet omfatter modernisering og nyindretning af forsknings- og undervisningslaboratorier med tilhørende servicefaciliteter, modernisering af kontorer og fællesarealer samt overdækning af indeliggende gårdrum, som ombygges til fælles opholdsområder / ‘forskertorve’ for instituttets ansatte og studerende.

Laboratorierne udføres til overholdelse af GMO-krav i henhold til BYGST krav til laboratoriemodernisering med nye overflader, nye tekniske installationer samt nyt laboratorieinventar og stinkskabe.

Herudover udføres energirenovering af taget, omfattende udskiftning og forøgelse af tagisolering, ny tagdækning samt udskiftning af eksisterende samt etablering af ovenlys.

Renoveringen gennemføres i fem etaper.

Type:
Sundheds-, forsknings- og uddannelsesbyggeri

Bygherre:
Bygningsstyrelsen

Areal:
Ca. 22.000 m²

Ydelser:
Projektering af bærende konstruktioner, anlæg, tekniske installationer med tilhørende projektopfølgning og håndtering af miljøsanering. Udførelse af byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering og tidsplanstyring.

Samarbejdspartnere:
Arkitekterne Nøhr og Sigsgaard