Sveistrups Have

Vejen – år 2018

Centralt i Vejen, men også nær naturen langs Vejen Å og fortidsmindet Kongehøj, er et tidligere fabriksområde blevet omdannet til 65 almene boliger.

Det samlede projekt omfatter fem punkthuse i fem etager med 13 boliger i hver.

Alle boliger har egen altan og elevatoradgang. Øverste bolig på femte sal har egen tagterrasse. Der er let adgang til bebyggelsen via egen stille ad-gangsvej fra Præstevænget og fra områdets nærliggende stier.

Parkering ligger tæt på indgangene og er omkranset af lave hække.

Bygherre, Boligselskabet HAB, har samarbejdet med Udvikling Vejen og Vejen Kommune om mulighederne for at binde området sammen med midtbyen, så det fremstår som en helhed, med rekreative grønne om-råder.

Byggeriet er udført i to etaper, der er udført sideløbende. Etape 1 består af fire punkthuse (52 boliger) og etape 2 består af et punkthus
(13 boliger).

Energiklasse 2015 (etape 1) og energiklasse 2018 (etape 2).

Type:
Almene Boliger, Nybyggeri

Bygherre:
HAB Præstevænget

Areal:
Ca. 6.400 m²

Ydelser:
Totalrådgivning; Projekt- og projekteringsledelse, IKT-le-delse, kvalitetsledelse, arbejdsmiljøkoordinering i projekte¬rings- og byggefasen (P+B), samtlige ingeniørmæssige fag¬områder, byggeledelse og fagtilsyn.

Anlægssum:
Ca. 69 mio.kr. ekskl. moms​

Entrepriseform:
Storentreprise

Samarbejdspartnere:
Arkitektfirmaet Vallentin Haugland A/S