Syddansk Universitet Odense – IFK etape Ø1

Odense – År 2012

Projektet består af opgradering og modernisering af laboratorier på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci.

Etape 1 omfatter ny indretning af 9 laboratorier med inventar, stinkskabe og tilhørende installationer, modernisering af tilhørende servicefacilite-ter, modernisering af kontorer samt overdækning af et indeliggende gårdrum, der ombygges til fælles opholdsområde/”forskertorv” for instituttets ansatte.

Type:
Sundheds- og uddannelsesbyggeri

Bygherre:
Bygningsstyrelsen

Areal:
Ca. 1.500 m²

Ydelser:
Bygherrerådgiver i forbindelse med 1 års gennemgang af tekniske installationer samt konsulent for bygherre i forbindelse med afslutning af ventilationsentreprisen.

Samarbejdspartnere:
Bygningsstyrelsen, Arkitekterne Nøhr og Sigsgaard