Syddansk Universitet NATV4 og NATV5

Odense – år 2019

Etape V4 og V5 er den sidste etape af 5 etaper af modernisering af eksisterende bygninger med laboratoriefaciliteter på Det Naturvidenskabelige Fakultet (NAT) på Syddansk Universitet i Odense.

Som en del af projektet etableres en ny varegård.

Modernisering omfatter ombygning og nyindretning af forskningslaboratorier og tilhørende supportrum/birum med nyt fast laboratorieinventar, stort forskertorv, kontorer og fællesarealer.

I forbindelse med ombygningen udføres asbestsanering, renovering af tagbeklædning samt udskiftning af eksisterende ovenlys. Ombygningen vedrører Biologisk Institut (BIO) og Institut for Biokemi og Molekylær Biologi (BMB) samt renovering af et laboratorie for FKF på østsiden i bygning 21Ø.

Type:
Sundheds-, forsknings- og uddannelsesbyggeri

Bygherre:
Bygningsstyrelsen

Areal:
Ombygningsarealet udgør:
Bygning 22: Ca. 4.450 m²
Bygning 37: Ca. 2.300 m²
Bygning 21Ø: Ca. 100 m²
Varegård: Ca. 950 m², + ca. 300 m² tilkørsel.

Ydelser:
Projektering af bærende konstruktioner, anlæg, tekniske installationer og fagtilsyn på disse samt projekteringsledelse af tekniske installationer, byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering og tidsplanstyring.

Samarbejdspartnere:
Arkitekterne Nøhr og Sigsgaard