Byggemodning – Vardegårdvej i Varde

Varde – ÅR 2017-2020

Projektet består af byggemodning ved anlæggelse af vej- og kloakanlæg ved Vardegårdvej i den nordlige del af Varde og er en fortsættelse af 1. etape, der ligeledes er projekteret af Ingeniørgruppen AS.

 Området fremstår som parcelhusområde (åben-lav) med 20 nye byggegrunde og grønne fællesarealer på ca. 1,7 ha. med tilhørende stier, der giver adgang til de eksisterende boligområder syd for Vardegårdvej.

Type:
Byggemodning

Bygherre:
Varde Kommune

Areal:
Ca. 9,3 ha grundareal incl. vej.

Ydelser:
Ingeniør på projektering af kloak- og vejanlæg m.v., og bygge- og sikkerhedsledelse og tilsyn ved udførelsen af projektet.

Samarbejdspartnere:
Svend B. Thomsen A/S (Etape 1)​