Byfornyelse af Torvet i Varde

Varde – År: 2014

I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn.

GHB Landskabsarkitekter har kva­lificeret forslaget til omlægning af den resterende del og i samarbejde med Ingeniørgruppen varetaget projekteringsarbejdet for afslutning af torvets omlægning.

Varde Å, der dovent slynger sig gennem det flade landskab, har været mo­tivet i Charlotte Horns fortælling på torvet med kilden, det slyngede vand­løb og perlen. Varde Torv er historisk set byens hjerte, dens vigtigste plads og et af de få steder i byen, hvor man oplever terrænet. Kirken står som højdepunktet og torvet falder ned mod åen. Torvet har potentiale til at blive en kærkommen åben pause med stor værdighed i byens ellers snævre gader. Torvet har altid været kirkens plads og skal fremover også ses som sådan.

Derfor integreres pladsen vest for torvet i Varde Torv. Det gøres ved, at den eksisterende pigstensbelægning udvides til at omfatte østsiden, så der dannes én stor belægningsflade, der omkranser kirken. Kirken får sit helt eget pigstenstæppe at stå på. Det eneste, der står uden for tæppet, er den vestlige side af tårnet, der kun lige får fodfæste på brostensbelægningen. Dette er meget bekvemt, da kirkens indgang befinder sig her og brosten er mere gangvenlig end pigsten.

Som afslutning omlægges det tidligere parkeringsareal med belægning af knolde bro til en gangvenlig belægning af chaussésten med striber af sorte bordursten i sammenhæng med torvets øvrige belægning.

De eksisterende bænke er samlet omkring træerne og suppleret med flere. Pladsens lamper er om rokeret, så de forholder sig til torvets kurvede mønster og til den gennemgående kørevej.

Type:
Byfornyelse

Areal:
Ca. 12.000 m² 

Ydelser:
Detailprojektering af kloak og belægninger m.v. Udarbej­delse af tilbudslister og beskrivelse, udbud og tilsyn. Mangelgennemgang og aflevering samt projekt-
opfølg­ning inkl. styring af økonomi.

Samarbejdspartnere: 
GHB Landskabsarkitekter A/S
Svend B. Thomsen