Byfornyelse i Borris

Borris – År: 2014

Omdannelse af de offentlige gader og pladser i stationsbymidten vil være fokuseret på at skabe gode forbindelser mellem stederne, give byen et smukt ansigt udadtil og skabe gode rum, der kan bruges til forskellige former for ophold og aktiviteter og som derved også styrker det lokale by- og erhvervsliv ved at virke indbydende og tiltrække andre og flere mennesker.

Stationsbymidten er byens hjerte. Stationsbymiljøet er i sig selv en attraktion med kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der skal fastholdes og beskyttes, men bygningsmassen og miljøet skal tilpasses de moderne behov for IT, boligtyper, let tilgængelighed, højt serviceniveau samt oplevelser.

Der gennemføres en byfornyelse for stationsbymidten. Nye byrum og pladser ved Dagli’ Brugsen, Bundgaards Hotel og Stationen skaber i samspil med trægrupper og en ny allé langs Storegade et attraktivt udemiljø. Parkeringsforholdene og trafikken revurderes.

Øst for Borris kirke ligger et eksisterende vådområde, hvor grundforholdene gør det vanskeligt at opdyrke jorden.

Etableringen af 2 nye søer i området vil bidrage til områdets natur og rekreative værdier og koble sig på det planlagte stisystem, der føres tæt forbi søerne.

Det nye landsbycentrum udvikles som en bæredygtig bydel med fokus på klima, bæredygtighed og grønne løsninger. Plantning af træer i bymidten samt begrøn­nelse af facader i de indre gårdrum skaber og signalerer en grøn bykerne og bidrager til miljøet og klimaet.


Type:
Byfornyelse

Areal:
Ca. 4.600 m²

Ydelser:
Projektering af kloak, vej og belægningsarealer m.v. Udarbejdelse af budgetter og tidsplan i samarbejde med arkitekt. Udarbejdelse af tilbudslister og beskrivelse til ud­bud. Afholde licitation og vurdere indkomne tilbud med arkitekt og bygherre. Udfærdige kontrakt med den valgte entreprenør. Fagtilsyn og projektopfølgning. Mangelgen­nemgang og aflevering.

Samarbejdspartnere:
Arkitektfirmaet Bo Christensen ApS
Benno Gosvig