Langsand, indfatning ved udløb

Hvide Sande – År: 2019

I forbindelse med projektet Langsand Langs Vand i Hvide Sande etableres en række vandfyldte kanaler mellem nye feriehuse.

For at sikre tilstrækkelig vandudskiftning i kanalerne, etableres ind/-udløb ved en ca. 375 m lang styret underboring mellem kanalerne på fjordsiden og indfatningen ved den gamle Coastersluse på havsiden.

Røret føres ud gennem den eksisterende indfatning, som består af en stål-spunsvæg.

Spunsvæggen er i dårlig forfatning og projektet skal bl.a. fastlægge den mest hensigtsmæssige løsning på gennemføringen – enten ved renovering af spunsen med beton forstøbning eller ved etablering af en ny stenskråning foran spunsen, så spunsen overflødiggøres.

Projektet skal ligeledes fastlægge udformningen af rørgennemføringen i indfatningen.

Type:
Etablering af vandfyldte kanaler

Bygherre:
Hvide Sande Havn

Areal
Ca. 15 m kajstrækning

Ydelser:
Planlægning og projektering af udløb gennem kajindfatning.

Beliggenhed:
Hvide Sande Havn – ved den gamle Coastersluse