Uddybning af Nordhavn på Hvide Sande Havn

Hvide Sande – År: 2019

Ifm. gradvis uddybning af Nordhavnen i Hvide Sande fra ca. 5 m til ca. 7 m vanddybde skal de eksisterende konstruktioner forstærkes.

På nordsiden af Pier 1 etableres en ny fodspuns i forlængelse af den etablerede fodspuns på vest- og sydsiden af Pier 1. Mellem Pier 1 og 2 nedbrydes den eksisterende stenskråning, og der etableres en ny kaj i form af stålspuns forankret til ankerspuns.

Den nye kaj afsluttes med asfaltbelægning og udstyres med 30 t pullerter.

Mellem to eksisterende bygninger i forlængelse af sydsiden af Pier 2 etableres en ny trawlplads, idet beplantning ryddes, og terrænet reguleres og afsluttes med asfalt.

Type:
Uddybning af havn

Bygherre:
Hvide Sande Havn

Areal:
Ca. 2.150 m²

Ydelser:
Totalrådgiver. Planlægning, projektering og byggeledelse ifm. havneprojekt.