Bülowsvej i Sønderborg

Sønderborg – År 2020-2021

BELIGGENHED
På Bülowsvej i Sønderborg er der opført 50 nye almene familieboliger. Boligerne har udsigt ud over Als Sund og Sønderborg by og er fordelt som tæt-lav bebyggelse og etagebyggeri, i henholdsvis 2–plan og 4 etager.

BYGGERIET
Byggeriet er opført i bæredygtige sten fra Egernsund Tegl.
Desuden er der opført et hybrid solcelleanlæg, el-standere til biler og områder med tage til en bedre absorbering af regnvand.

DGNB GULD
DGNB-certificeringen skal sikre, at boligbyggeriet er opført bæredygtigt set ud fra et helhedsperspektiv, der både tager afsæt i, hvor miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt, det er.
Som et led i opførelsen af boligerne har der blandt andet været fokus på at skabe rammer for et sundt og trygt hverdagsliv, minimere miljø- og klimapåvirkninger samt på at minimere drift og vedligehold.

TYPE
50 nye almene familieboliger – DGNB Guld-certificeret

YDELSER
Projektering af alle ingeniørydelser og projektering i udførelsesfasen

BYGHERRE
Boligforeningen SØBO

BELIGGENDHED
Bülowsvej, Sønderborg

ENTREPRISEFORM
Storentreprise

AREAL
Ca. 5.400 m²

STATUS
Udført

SAMARBEJDSPARTNER
Arkitekterne Blaavand & Hansson A/S