Byggemodning – Saksild ved Odder

Saksild – ÅR 2019

Projektet består af byggemodning i forbindelse med opførelse af et nyt boligområde nord for Kastanjevej i Saksild.

Nærværende byggemodning omfatter etablering af kloak og vej samt gravning for vand og varme, for ny udstykning med tilslutning til Rude vej samt etablering af stier i lokalområdet.

Kloakken i området anlægges som separatkloak, med separate ledninger for spildevand og regnvand.

Der etableret et regnvandsbassin til forsinkelse af regnvandet inden udledning til forsyningens regnvandskloak beliggende øst for projektområdet.

Type:
Byggemodning

Bygherre:
Schantz Varde ApS

Areal:
Ca. 3,4 ha grundareal inc. vej.

Ydelser:
Ingeniør på projektering af kloak- og vejanlæg m.v., for projekt.

Samarbejdspartnere:
HM Entreprenør ​