Byggemodning – Ganer Å Parken i Skjern

Skjern – ÅR 2018-2019

Projektet består af byggemodning i forbindelse med opførelse af et nyt boligområde ved Klostervej i Skjern.

Nærværende byggemodning omfatter kloakarbejder, vejarbejder samt gravearbejde for vandledning og fjernvarme.

Sideløbende med nærværende entreprise skal der ske nedlægning af øvrige ledninger, kabler i vejene samt udførelse af vejbelysning.

Type:
Byggemodning

Bygherre:
Vagn Henriksen ApS

Areal:
Ca. 3,7 ha grundareal incl. vej.

Ydelser:
Ingeniør på projektering af kloak- og vejanlæg m.v., og byggeledelse og tilsyn ved udførelsen af projektet.

Samarbejdspartnere:
Lauge Bonde ApS