Damms Have

Gråstenvej, Felsted – ÅR 2021-2022

Felsted har fået lov til at vokse i området bag Damms Gård. Som et led i udbygningen opføres attraktive almene ældreegnede rækkehuse i Damms Have, der ligger i et fint naturområde i den vestlige del af Felsted. Herfra er der kort afstand til centrum, byens indkøbsmulighed og grønne områder.

De 12 boliger samles omkring et gadekær og en lille grønning, hvorfra alle boligerne har adgang.
Boligerne er disponeret med 3 rækker af 4 boligenheder i hver og de får alle egen gårdhave.
Boligerne indrettes med ankomst og parkering på husets nordøstlige side.
På den vestlige side af grunden er der etableret et åbent og imødekommende fællesareal med overdækket ophold, fæles højbede og bålplads.

Boligerne opføres som lavenergiboliger, klasse 2015, således at energiforbruget bliver minimalt. Der installeres ventilationsanlæg med varmegenvinding og regnvand tænkes ført til en ny kunstig sø/gadekær, hvor det nedsives.

Type:
12 nye ældreegnede almene rækkehuse

Bygherre:
BoligSyd

Areal:
Ca. 1.140 m²

Ydelser:
Projektering af alle ingeniørydelser og fagtilsyn i udførelsesfasen.

Samarbejdspartnere:
Arkitekterne Blaavand & Hansson