Schaub Parken

Storegade, Esbjerg – År 2021-

En nedlagt industrigrund i det tidligere Storegade-kvarter i Esbjerg omdannes til et grønt og mangfoldigt bymiljø med dagligvarebutik og 281 bæredygtige etageboliger i en kombination af private familieboliger samt almene boliger med tilhørende kælder og gårdhave.

Gårdhaven indrettes med cykelparkering, drivhus og legeplads.
Byggeriet vil med sin centrale placering blive definerende for ankomsten til den tættere bebyggede del af byen.


Etape 1 – Opførelse af erhvervslokale/dagligvarebutik i stueplan samt familieboliger privatbyggeri i 3-4 etager, ca. 8.500 m².

Etape 2 – Opførelse af almene boliger i 5 etager og kælder, fordelt på to L-formede bygninger, ca. 10.000 m².

Etape 3 – Opførelse af familieboliger privatbyggeri i 4 etager, fordelt på fire bygninger, ca. 5.700 m².

Etape 4 – Opførelse af familieboliger privatbyggeri i 4 etager, fordelt på tre bygninger, ca. 4.300 m².


Blandt boligerne bliver der både familieboliger, som også kan lejes af unge, og ældreboliger, ligesom der bliver lagt vægt på tilgængelighed, så alle uanset funktionsevne kan komme til at bo der.
Området bliver ikke blot et rart sted at bo og opholde sig, men også et samlingssted og et offentligt og mangfoldigt byrum til glæde for hele Storegade-kvarteret.

Type:
En ny grøn og bæredygtig bydel i den eksisterende by.

Bygherre:
Junge Byg
Den almene Boligforening Bolig Sydvest

Areal:
Ca. 28.500 m²

Ydelser:
Projektering af alle ingeniørydelser og projektering i udførelsesfasen.

Samarbejdspartnere:
Ginnerup Arkitekter