Plejecenter Stævnhøj

Fredericia – ÅR 2019

Plejecenter Stævnhøj ligger smukt på en stor naturgrund i Taulov med udsigt over Gudsø Vig.

Projektet omfatter opførelse af 22 almene plejeboliger med fællesrum, som tilegnes specielt demensramte. Derudover ombygning og optimering af de eksisterende køkkenfaciliteter.

Boligerne opføres som leve-bo-miljøer, hvor beboerne har deres egne lejligheder, som er tilknyttet et fællesareal med spisestue og køkken.

Hermed skabes trygge og overskuelige rammer omkring et hverdagsliv med udgangspunkt i den tidligere tilværelse med plads til forskellighed og medbestemmelse.

”Længst muligt i eget liv på plejecentre handler om at styrke borgerens livskvalitet på trods af svækkelsen.

”Livskvalitet handler om at leve et selvstændigt og menighedsfyldt liv på
trods af svækkelse. Antagelsen er, at brugen af egen kraft til at skabe en god dag, er det, der giver livskvalitet”.
Kilde: Plejen Fredericia Kommune

For at imødekomme dette, har vi haft fokus på hjemliggørelse og genkendelighed med gennemtænkte omgivelser, der stimulerer og bidrager til tryghed og ro.

Type:
Plejecenter med plejeboliger

Bygherre:
Fredericia Kommune, Ejendomsafdelingen

Areal:
Ca. 1.600 m²

Ydelser:
Ingeniør på projektering af anlæg, kloak, konstruktioner, vvs-installationer og ventilation.

Samarbejdspartnere:
Arkitektfirmaet Vallentin Haugland