Samstyrken handicapboliger

Ølgod – ÅR 2021

Handicapboligerne tilegnes voksne udviklingshæmmede, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for at bo i et beskyttet miljø med støtte døgnet rundt.

Samstyrken Rosenvænget råder i dag over fem bygninger på grunden, som alle er opført i et plan med røde teglstensfacader og valmede tage. Alle de eksisterende bygninger er opført i starten af 1990’erne. Intentionen med udvidelsen af Rosenvænget er at skabe en moderne fortolkning af de klassiske rødstenshuse.

De 18 nye handicapboliger udformes som et længe hus i to etager med asymmetrisk tagprofil. Længehuset deles i tre mindre bygninger, som forskydes i facaden. På nordsiden af husets 1. sal indbygges fire kviste i taget. Facader og tage udføres i røde sten, kviste og mindre detaljer udføres i rødbrune nuancer.

Boliger samt servicearealer placeres på en smal grund og bygningen ud-føres derfor i to plan. Boligerne fordeles ligeligt på hvert plan og til hver seks boliger tilknyttes et mindre fælleskøkken. Boligerne giver beboerne muligheden for at have sit eget hjem samtidig med, de kan opsøge fæl-lesskabet.

Det er desuden muligt at trække ud på en sydvendt tagterrasse fra 1. salen. Foruden boliger omfatter byggeriet servicearealer, fælleskøkkener, vaskeri, tagterrasse samt kontorer og mødelokaler for personalet.
Parkeringsforholdene optimeres og der etableres grøn beplantning.

Type:
18 almene handicapboliger

Bygherre:
Varde Kommune

Areal:
Ca. 1.943 m²

Ydelser:
Totalrådgiver; Projekt- og projekteringsledelse, IKT-ledelse, kvalitets-
ledelse, arbejdsmiljøkoordinering i projekterings- og byggefasen (P+B),
samtlige ingeniørmæssige fagområder, byggeledelse, opfølgning og
fagtilsyn.

Samarbejdspartnere:
Arkitektfirmaet Vallentin Haugland