Samstyrken handicapboliger

Ølgod – ÅR 2021
De nye handicapboliger tilegnes personer med svært fysisk og mentalt handicap, hvor der er behov for støtte døgnet rundt. Projektet udføres i forbindelse med Samstyrken Rosenvænget og omfatter foruden vaskeri, fælleskøkkener, tagterrasse, kontorer, mødelokaler og servicearealer. Omkring boligerne udføres et grønt beplantningsbælte og parkeringsforholdene udvides og forbedres.

Samstyrken Rosenvænget råder i dag over fem bygninger på grunden, som alle er opført i et plan med røde teglstensfacader og valmede tage. Alle de eksisterende bygninger er opført i starten af 1990’erne. Intentionen med udvidelsen af Rosenvænget er at skabe en moderne fortolkning af de klassiske rødstenshuse. De 18 nye handicapboliger udformes som et længehus i to etager med asymmetrisk tagprofil. Længehuset deles i tre mindre bygninger, som forskydes i facaden. På nordsiden af husets 1. sal indbygges fire kviste i taget. Facader og tage udføres i røde sten, kviste og mindre detaljer udføres i rødbrune nuancer.

De 18 boliger samt servicearealer placeres på en smal grund og bygningen udføres derfor i to plan. Boligerne fordeles ligeligt på hvert plan og til hver seks boliger tilknyttes et mindre fælleskøkken. Det er desuden muligt at trække ud på en sydvendt tagterrasse fra 1. salen. Udover boligerne, indeholder bygningen også service-arealer, depoter, mødelokaler og kontorer til plejepersonalet.

Type:
18 almene handicapboliger Pleje-/ældreboliger

Bygherre:
Varde Kommune

Areal:
Ca. 1.943 m²

Ydelser:
Totalrådgiver, ingeniørprojekt og byggeledelse.

Anlægssum:
Ca. 28 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:
Vallentin Haugland