Samstyrken handicapboliger

Ølgod – ÅR 2019
Under projektering, forventet ibrugtagning marts 2020.

Varde kommune ønsker en udvidelse af eksisterende botilbud på i alt 1.943 m2 i Ølgod. Projektet omfatter handicapboliger, serviceareal til 50 medarbejdere, herunder kontor, mødelokaler og forbindelsesgang til eksisterende bebyggelse, udenoms arealer, cykelskur og parkeringsarealer.

De enkelte boliger skal have en størrelse på 68 m2. Servicearealerne skal indeholde kontor, mødelokaler og forbin-delsesgang til 50 medarbejdere. Forbindelsesgangen skal forbinde udvidelsen af botilbuddet med den eksisterende bygning 2, og skal anvendes af nattevagten (medarbejderne) og ikke af beboerne. Udearealerne består af 31 parkeringspladser, cykelskur.

De nye beboere er svært multihandicappede og har brug for hjælp, både fysisk og psykisk. Tilbygningen skal tilstræbe at hjælpe beboerne på den bedst mulige måde. Vi er med fra starten af projektet ved kommunen, fra idegenereringen af brugerbehov, at få de bedst mulige omgivelser og brug af udendørs arealerne, til endelig byggeri.

Type:
18 almene handicapboliger Pleje-/ældreboliger

Bygherre:
Varde Kommune

Areal:
Ca. 1.943 m²

Ydelser:
Totalrådgiver, ingeniørprojekt og byggeledelse.

Anlægssum:
Ca. 28 mio. kr. ekskl. moms

Samarbejdspartnere:
Vallentin Haugland

Byggeri

Professionel sparringspartner hele vejen igennem byggeriet.

Anlæg

Anlæg og projektering der baner vejen.

Forsyning

Miljørigtig sparring på dit forsyningsprojekt.

Planlægning

Nå sikkert i hus. Optimal udnyttelse af ressourcer

Totalrådgivning

Hos Ingeniørgruppen AS er Totalrådgivning vores kernekompetence.

At arbejde hos os

Fleksibilitet, faglighed og fællesskab

Historien

Troværdig rådgivning siden 1959

Arbejde hos os

Fleksibilitet, faglighed og fællesskab

Ledige stillinger

Vi leder konstant efter de bedste indenfor deres felt