Møllestedgård

Vestermark 7, Sønderborg – ÅR 2020-2021

Møllestedgård er en historisk gård beliggende med udsigt over Alssund og ved indkørslen til Kær Halvø.
Møllestedgård undergår omfattende ombygning og renovering, idet bygningerne ombygges til efterfølgende at kunne fungere som beskyttet værksted for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

I forbindelse med renoveringen ombygges det gamle stuehus indvendigt og renoveres udvendigt.
De gamle ladebygninger nedbrydes og der opføres nye bygninger, der indrettes til værkstedsfunktioner.
De nye værkstedsbygninger opføres i en stil og arkitektur, der harmonerer med det gamle stuehus og omgivelserne.

Alle eksisterende mursten fra de to bygninger er blevet renset og sorteret, hvorefter de er blevet genanvendt.
Renoveringen foregår i samarbejde med repræsentanter for det nye Center for Verdensmål.

Type:
Fredet, historisk gård ombygges til beskyttet værksted.

Bygherre:
Sønderborg Kommune

Areal:
Ca. 900 m²

Ydelser:
Projektering af alle VVS- og ventilationsarbejder.

Samarbejdspartnere:
Arkitekterne Blaavand & Hansson